วันศุกร์, พฤศจิกายน ๑๗, ๒๕๔๙

แสดงแผนที่ด้วย GMap

ผมได้ทำการทดลองใช้ GMap เพื่อนำมาใช้แสดงแผนที่ โดยจะใช้ตำแหน่ง Latitude, Longitude มา Mashup บนแผนที่แต่ว่า ข้อมูลป้ายรถประจำทางเดิมไม่มี Latitude, Longitude อืมๆ งานนี้สนุกแน่